Välkommen till Dunderbo Ljus & Hantverk


 - en mysig hantverksbod på landet med lokalt hantverk

Hitta hit

Adress: 
Frösthult Dunderbo 14
749 71 Fjärdhundra

Dunderbo Ljus och Hantverk ligger i den lilla byn Dunderbo, mellan Enköping och Sala längs med Rv70. Tack vare vårat centrala läge i Fjärdhundraland har vi besökare från stora delar av Sverige. Håll utkik efter skylten "Ljus och Hantverk" vid väg 70, strax söder om Fjärdhundra (mellan Simtuna och Frösthults kyrka).

Uppdatering Sept. 2017 p.g.a. Vägarbete längs Väg 70
Gulröd skylt Dunderbo 1 är nu nerplockad.  Infart till Dunderbo sker nu mitt emot infarten till Gästre, den gamla infarten är nu uppgrävd, busskuren är borttagen.

GPS: 59.74885N, 16.91856E


Från Enköping: Kör riksväg 70 mot Sala ca 15 km, sväng vänster mittemot Gästre (ca 1.6 km efter Frösthult Kyrka), ny infart p.g.a. vägarbete längs Väg 70 (. Följ skyltar hantverk (ca 1,5 km grusväg).

Från Sala: Kör väg 70 mot Enköping. 3 km efter Simtuna kyrka sväng höger mittemot Gästre, ny infart p.g.a. vägarbete längs Väg 70.  Följ skyltar hantverk (ca 1,5 km grusväg)